Trafiken startar på Lidingöbanan

Lördagen den 24 oktober öppnar Lidingöbanan igen, efter att ha varit avstängd i nästan två år på grund av upprustning av spår och stationer.

På lördagen kommer någon form av invigning äga rum vid klockan ett, annars går trafiken enligt lördagens tidtabell. Bussar som har ersatt tågtrafiken slutar att gå måndagen den 26 oktober.

Det blir helt nya vagnar, som har bra tillgänglighet för de som reser med barnvagn, rullator eller i rullstol.

Det finns numer dubbelspår på flera sträckor, vilket gör trafiken mindre känslig för störningar och så har även säkerheten höjts, med nya skyddsstängsel och nya, säkrare övergångar med ljus- och ljudsignaler.