SKL: Skatten måste höjas om inte staten hjälper till

1:33 min

Skattehöjningar på runt två kronor fram till år 2019. Det är vad som behövs för att kommuner och landsting i Sverige ska klara sin ekonomi framöver - om det inte bler mer statliga stöd.

Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting SKL i sin Ekonomirapport som presenterades i dag.

Trots att skatteintäkterna ökar och att fler människor har jobb så har många kommuner och landsting det tufft ekonomiskt, och det ser inte ut att bli bättre framöver enligt SKL. Det är framförallt vård, skola och omsorg som blir dyrare. Det beror på löneökningar, en åldrande befolkning och att vi snabbt blir fler invånare genom invandring.

SKL ser också att kommunerna står inför stora investeringar och menar att de skatter som kommer in inte räcker och att det därför kan bli aktuellt med stora skattehöjningar de kommande åren.

– Fram till 2019 kommer medelskattesatsen enligt våra beräkningar att behöva höjas med närmare två kronor för att uppnå ett resultat på en procent av skatter och bidrag, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Hultsfreds kommun ser man ökade behov inom äldreomsorgen och ser över olika boenden för att försöka minska kostnaderna. Men trots det finns det inga planerade skattehöjningar.

Men att det på sikt måste bli mer inkomster för att klara utmaningen ekonomiskt är säkert säger Lars Rosander (C) kommunalråd i Hultsfred.

– Jag förstår tanken och jag tror att vi kommer stå inför skattehöjningar för att klara välfärden. Men det är en väldigt kraftig höjning som är alldeles för stor för att genomföra.

Han menar att man måste se över både från stat och kommun för att se över vad man måste prioritera och att det kommer bli en hårdare kamp att klara ekonomin år för år för att klara välfärden.

SKL menar att staten nu måste skjuta till mer pengar till kommunerna och landstinget och man för också samtal med regeringen i frågan.

Landstingspolitikern Christer Jonsson (C) tycker det är oroande siffror som SKL presenterar.

Landstinget går mot ett underskott för första gången på länge och med de siffror som SKL presenterar blir utmaningen än större menar han. Och han håller med om att staten måste skjuta till mer pengar. För en skatteökning är inte aktuell.

– Nej, det kan jag inte föreställa mig, utan jag ser framför mig att vi måste både jobba med prioriteringarna i vår verksamhet. Men jag menar att i det här samspelet att garantera hälso- och sjukvården i landet har staten en roll, genom att fundera på hur man ger statligt stöd.

Christer Jonsson menar att staten borde satsa på större generella stöd snarare än att specificera att pengarna måste gå till vissa satsningar. Han tar exemplet att ge fria läkemedel till barn där landstingen får statligt stöd för att klara av.

Det menar Jonsson att man istället skulle kunna använt de pengarna till att klara nivån på välfärden vi har i dag utan skattehöjningar.