Coop i rätten för att kringgått las

2:24 min

Handelsanställdas förbund har stämt två stora Coopbutiker i Mellansverige hos Arbetsdomstolen. De menar att butikerna kringgått lagen om anställningsskydd, las, i samband med en omorganisation.

Det är en viktig principiell fråga, menar Handels som påvisar en trend att alltför många företag kringgår las. Nu vill man få frågan prövad och stämmer för första gången två större arbetsplatser.

Den större delen av personalen på två butiker har på en månads varsel fått anställningar med betydligt färre timmar. Birgitta var en av dem.

– Vi var inkallade på chefens kontor där han talade om hur mycket tid vi blev av med, var och en av oss, några minuter, han läste från en lista och talade om att de här tiderna är det som gäller. Det är ett hemskt besked att ta, säger hon.

Kan du förstå att de behöver omorganisera på det sätt de gjort?

– Inte så som det gjort, det känns inte rätt, säger Birgitta.

Arbetsgivarna behövde skära ner på personal och valde att kapa arbetstid från större delen av de anställda.

Facket menade att man skulle säga upp folk istället och gå enligt turordningsreglerna.  

Handelsanställdas förbund säger att de ser en trend i att kringgå las och hoppas få ett stopp på detta genom att nu stämma båda Coopbutikerna hos Arbetsdomstolen. 

Arbetsgivarföreningen KFO, som företräder Coop, har avböjt medverkan då fallet är i Arbetsdomstolen.

Günther Mårder VD på Företagarna menar att las, en lag från 70-talet, som länge debatteras av fack och arbetsgivarorganisationer, är en bromskloss i systemet.

Han förespråkar vikten av mer flexibilitet för att verksamheter ska anpassas till dagens arbetsmarknadsförhållanden och att man utgår från kundernas ändrade levnadsvillkor och köpbehov.

– Det föder inlåsningar på arbetsmarknaden. Jag tror att det hade varit mycket bättre med en flexibel arbetsmarknad på så sätt skulle vi kunna få en bättre match mellan individer och organisationer där vi ser att båda känner att det här är ett fruktsamt samarbete, säger Günther Mårder.

Facket menar att just arbetsgivarens behov av flexibilitet ofta är skälet till att man, som nu senast, omorganiserar.

Malin Bergvall är förste ombudsman för Handels i Örebro.

– Det blir ju ingen säkerhet alls att man har haft en lång anställning, det blir ju ingenting värt. Personalen blir en slit och slängvara, det är fruktansvärt. Skulle vi förlora det här är det en jätteförlust och då kan vi nog slänga las i papperskorgen, säger Malin Bergvall.

Annicka, Birgittas kollega, är en av dem som jobbat längst på företaget och som nu kompenserar neddragningen av timmar i sin anställning genom att hoppa in på extrapass som arbetsgivaren skickar ut via sms.

– Jag har jobbat i trettioåtta år. Det här trodde jag inte att jag skulle råka ut för. De har verkligen ryckt upp en med rötterna och skakat om en, säger Annicka.