Gotlänningen Claudien Tuyisabe får Oscarspris för folkbildningsarbete

0:59 min

Oscarspriset är ett folkbildningspris som delas ut till någon som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete.

ClaudienTuyisabe är generalsekreterare i Demokrati för Barns Framtid som arbetar med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.

Priset består av ett stipendium, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

Priset delas ut på Residenset i Malmö onsdagen den 25 november av landshövding Margareta Pålsson i närvaro av inbjudna gäster.