Oklart om landstingets patienter får betala kontant

1:10 min

P4 Värmlands rundringning till vårdcentraler och receptioner i landstinget visar att kontant betalning sällan accepteras. Detta trots att ekonomistaben hävdar motsatsen.

Flera landsting har under senare år infört fakturering för sina patienter och avskaffat eller begränsat möjligheterna att betala kontant.
Frågan har aktualiserats sedan några veckor tillbaks efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen där det slogs fast att Landstinget i Kronoberg bryter mot riksbanklagen då man begränsat kontanthanteringen.  

Landstinget i Värmland införde fakturahantering för drygt tre år sen.

- I och med att vi har en rutin för hur vi hanterar kontanthantering och eftersom vi inte nekar någon så anser vi inte att domen berör oss, säger Caroline Westlund som är enhetschef för ekonomiservice på landstinget vilken är den avdelning som hanterar just kundfakturor.

Hon beskriver att övergången till fakturahantering varit framgångsrik både sett till ekonomi och administration. Att ta bort kontanthanteringen helt finns inga planer på.

- Nej, vi vill inte bråka och vara besvärliga mot de som vill använda kontanter. De är så få så vi ser inget behov.

Intresset för kontantbetalning är enligt Westlund mycket litet.

- Det är väldigt ovanligt, bara någon promille, och det är främst asylpatienter som inte får ha bankkonto utan personnummer.

Vet folk om att de kan betala med kontanter?

- Vi vill ju inte marknadsföra det här eftersom vi ser att det enklare både för oss och patienten att använda sig av faktura men kommer någon till en kassa och reception ska vi inte neka. Vi har en rutin och den kommuniceras när man har kassautbildningar för personal.

Men när P4 Värmlands reporter gör några anonyma telefonsamtal till några av landstingets verksamheter så blir bilden en annan. Av sex samtal är det endast en som säger okej till att ta emot kontanter.

Frågan som ställdes var:
Kan jag betala med kontanter när jag kommer?

Så här löd svaren:
Centralsjukhusets reception:
Två samtal till två olika receptionister där båda gav klart besked att kontanthantering är uteslutet. Vårdcentralen Verkstaden i Arvika: Det är fakturering som gäller. Kontokort och kontanter går inte.
Vårdcentralen i Kil: Man har enbart fakturahantering. Men man är medveten om att det finns en diskussion om huruvida det är lagligt.
Vårdcentralen i Ekshärad: Det är osäkert om vad som gäller. Kanske kan man ta emot kontanter. Räkning är det vanliga.
Vårdcentralen Kronoparken, Karlstad: Det borde gå bra. 

Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen tänker Landstinget i Kronoberg återinföra kontanthantering medan till exempel Region Gävleborg tvekar och efterlyser riktlinjer från SKL. Detta enligt branschtidningen Dagens samhälle.

Läs mer om vilken effekt domen får i P4 Kronoberg rapportering.