Flyktingkrisen: Beredskap för tältläger i Sverige

3:10 min

För att möta flyktingkrisen kan det bli aktuellt att uppföra tältläger i Sverige. Det sade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens i Rosenbad under förmiddagen.

Ekot rapporterade direkt från presskonferensen

Nästa år vill regeringen också införa en ny form av stödboende för barn, och länsstyrelserna ska göra en inventering av alla tänkbara lokaler som kan användas till bostäder för flyktingar.

Statsminister Stefan Löfven inledde presskonferensen med att mana till samling och ansvarstagande. De senaste sju dagarna har 8 899 människor sökt sig till Sverige, sade han.

- Vi står i den värsta internationella flyktingkrisen sedan andra världskriget.

Stefan Löfven förklarade att Sverige nu förbereder sig för en krissituation, som kommer att kosta pengar.

Regeringen följer utvecklingen "timme för timme", och fokus just nu ligger på ett ordnat mottagande. Framför allt handlar det om att få fram boendeplatser till flyktingarna:

- Standarden sänks, nu gäller det att få tak över huvudet. Regeringen har i dag gett Migrationsverket i uppdrag att vid behov uppföra tält, sade Stefan Löfven.

Migrationsminister Morgan Johansson, som också var med på presskonferensen, underströk att tältboende är "en tillfällig lösning". Men situationen är nu så allvarlig att en sådan beredskap behövs, förklarade han. På pressträffen i Rosenbad visades också några olika slags tält - som är uppvärmda - upp.

- Över 1 000 asylsökande kommer till Sverige varje dag, sade Morgan Johansson.

Länsstyrelserna ska också göra en inventering av alla lokaler i landet som kan användas till flyktingbostäder. Det kan handla om campingplatser, industrilokaler, lägenheter och gymnastiksalar, enligt Morgan Johansson.

Regeringen vill också införa en ny boendeform för barn - stödboende. Det passar många unga bättre än dagens HVB-hem, enligt barnminister Åsa Regnér. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss.

-Vi hoppas på samarbete i riksdagen och att den kan träda i kraft 1 januari 2016, sade Åsa Regnér.