Norén överklagar omhändertagande

Kommunalrådet Birger Norén i Östhammar överklagar länsstyrelsens beslut om omhändertagande av hans nötkreatur. Länsstyrelsen beslutade i slutet av mars att Noréns 30-tal kor skulle tas omhand eftersom han misskött dem under en lång tid.