Bryggeriaffären

Professor: Avvakta med bryggeriaffären

4:50 min

Det finns mycket som tyder på att bryggeriaffären i Visby hamn är att betrakta som otillåtet statsstöd. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Olle Lundin säger att kommunjuristen Patrik Pettersson, som överklagat beslutet som privatperson, mycket väl skulle kunna få rätt i förvaltningsdomstolen.

- Politikernas beslut är fattat på så oklara grunder att det är möjligt. Det är dock en komplicerad affär som kräver mycket utredningsarbete.

Olle Lundins rekommendation till Region Gotlands politiker är därför att invänta att domstolen avgör överklagandet. Det är en process som kan ta upp till fem år.

- Det finns en del formella konstigheter i hanteringen och en tveksam beredning där det verkar som att tekniska nämnden inte varit med. Det är ett formellt fel vilket gör att beslutet skulle upphöra i sig.

Saneringen är en av flera kostnader som regionen står för. Det kommer kosta kommunen minst 25 miljoner att genomföra affären. En affär som man sedan får 14 miljoner för.
Det råder också tveksamheter kring värderingen. En värdering av fastigheten har gjorts men den tillkom i ett sent skede när parterna förhandlat färdigt.

- Det ska ju ske en oberoende värdering och det kan diskuteras om det gjorts eller inte. Om det här kan anses som otillåtet stöd till Spendrups eller inte.

Domstolens främsta uppgift, bland andra punkter, blir nu alltså att reda ut om affären är ett stöd till Spendrups Bryggeri eller inte. Om Patrik Pettersson får rätt kan det här bli en utdragen historia. Skulle kommunjuristen få rätt upphävs beslutet som tagits i fullmäktige. Teoretiskt sett finns det då en möjlighet för regionen att gå vidare även fast domstolsprövningen finns. Att ingå avtal och låta allt rulla på. Problem kan då uppstå om domstolen skulle upphäva beslutet. Regionen blir då skyldig att rätta till det hela och det kan bli väldigt svårt om man ingått kostsamma avtal under tiden, enligt Olle Lundin.

Ansvarsfulla politiker borde avvakta domstolsprövningen, går man till domstol vet man aldrig hur det går.