Lessebo

Inga företag ställs till svars för miljögifter vid glasbruk

1:14 min

Det finns inte något företag som har ansvaret för att sanera de av bland annat bly, arsenik och kadmium förorenade områdena kring Bergdala glasbruk. Det framgår av länsstyrelsens ansvarsutredning som nu är klar.

– De enda tre företag som fortfarande existerar har bedrivit sin verksamhet under så kort tid och i så ringa omfattning att de inte kan sägas ha något saneringsansvar, säger Thomas Persson som är miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen.

Glasbrukets verksamhet började 1889 och deponering av giftiga glasrester upphörde 1965, så det mesta av de gifter som spridits från bruket har alltså tillkommit före den första miljöskyddslagen som kom 1969.

– Den stora verksamheten ligger ju långt innan miljöskyddslagen fanns. Vi har också tittat på hur man skötte verksamheten under de sista åren när vi hade en god miljötillsyn och där har vi inte sett några egentliga avvikelser från de miljötillstånd man då hade.

Att inte något enskilt företag kan ställas till svars för att bidra till att finansiera en sanering innebär att det nu handlar om att länsstyrelsen måste söka statliga pengar för en sanering.