MP och S satsar på tryggare motionsspår

1:31 min

Den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholm satsar 19 miljoner kronor på förbättrad friluftsverksamhet. Pengar öronmärks för naturreservat och ökad trygghet i motionsspår.

Det socialdemokratiska idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren berättar om satsningen.
–Vi vill tillgängliggöra de grön- och friluftsområden vi har i Stockholm och få fler att hitta ut i naturen.

De 19 miljonerna fördelas mellan insatser för öppen friluftsverksamhet i staden, att rusta och öka tillgängligheten till naturreservaten. Dessutom vill man öka investeringarna för sport- och friluftsanläggningar.

Förhoppningen är att framförallt barn och unga, enklare och tryggare ska kunna vistas i naturen.

–En ide som kommit upp och som möjligen skulle kunna genomföras är att låta betande djur gå på Årsta holmar, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (mp). Djuren kan upprätthålla ängsmarkerna, samtidigt som de blir ett mervärde för exempelvis skolklasser som kommer dit.

–Ett viktigt sätt att utveckla grönområdena är att samarbeta med skolorna, så att de exempelvis kan förlägga friluftsdagar på de här platserna, säger Emilia Bjuggren (s).

Stockholms stad ska nu tillsammans med stadsdelarna samla in åsikter om vad som saknas i stadens grönområden. En trygghetsöversyn av stadens motionsspår ska också göras.

–Vi kommer sätta igång med arbetet att kartlägga var behoven är som störst och hur vi ska arbeta långsiktigt med frågan, säger Katarina Luhr (mp). Men jag tror att stockholmarna redan i år kommer att märka av förbättringarna.