Upp och ner för stålföretagen

Avesta Polarits vinst ökade kraftigt under det första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Däremot fick SSAB vidkännas en resultatförsämring med 60 procent.
Under årets tre första månader blev Avesta Polarits vinst 72 miljoner euro. Det motsvarar drygt 660 miljoner kronor och innebär att resultatet mer än fördubblats jämfört med samma period i fjol. Koncernens resultatet blev klart bättre än vad analytiker förutspått. För SSAB blev det däremot en kraftig resultatförsämring. Under det första kvartalet stannade vinsten vid 182 miljoner kronor. Det ska då jämföras med en vinst på 465 miljoner för motsvarande period i fjol.