Arbetslösheten på väg att börja stiga

1:30 min

Det finns en stor risk att arbetslösheten vänder upp nu i oktober eller i november. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på att allt fler utrikes födda skriver in sig som arbetslösa.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har arbetslösheten minskat i nästan två år. Men nu har den utvecklingen i stort sett upphört. I slutet på september var 369 000 personer inskrivna som arbetslösa det är 2 000 färre jämfört med samma månad för ett år sedan.

– Fortsätter den här utvecklingen, och just nu finns det ingenting som tyder på att den inte ska göra det, så är det en uppenbar risk att arbetslösheten börjar stiga i oktober eller november, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden blir alltmer uppdelad mellan de med goda jobbchanser och de med sämre, och arbetslösheten minskar bara bland de som varit utan jobb en kort tid. På Arbetsförmedlingen blir de som är födda i Sverige färre medan särskilt de som är födda utanför Europa blir fler.

– Arbetslösheten bland inrikes födda är nu nere på 4,6 procent och den minskar hela tiden, medan arbetslösheten bland utrikes födda är uppe i 21,6 procent och den fortsätter att öka ganska kraftigt, säger Mats Wadman.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens prognoser att det är eller kommer att bli svårt att rekrytera personal i flera yrken, och för att lösa det bedöms invandrargrupperna spela stor roll.

– Därför gäller det nu att se till att de som kommer och skriver in sig på förmedlingen får en sådan kompetens att de kan börja söka de jobb som finns.

Hur kommer det att gå?

– Jag tror att det finns stora möjligheter att vi kommer att lyckas, säger Mats Wadman.