Robertsfors äldreboende bäst i länet

1:35 min

Gemenskap och lyhördhet har gjort Robertsfors äldreboende till det bästa i länet och tredje bäst i Sverige.

Hur har dina anhöriga det på äldreboendet? Ring vår publikredaktör 090-17 17 72 eller lämna en kommentar!

När Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterade rapporten "öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre" hamnade Robertsfors kommun på en topplacering bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten.

− Vi har jobbat en del med delaktighet och aktivering. De äldre är delaktiga i att utforma sin vardag. Det är väldigt viktigt för att skapa trivsel, säger Hans Bjökman enhetschef på Lövlundens äldreboende i Robertsfors.