Riksbanken höjer räntan

Riksbanken höjer som väntat den viktigaste styrräntan, den så kallade reporäntan. Reporäntan höjs med en kvarts procentenhet till 4,25 procent, från och med torsdagen den 2 maj.
Höjningen skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och ny information om den ekonomiska utvecklingen som har tillkommit sedan dess, enligt Riksbanken. Sedan årsskiftet har reporäntan höjts med 0,5 procentenheter. De som berörs av räntehöjningen är bland andra hushåll med rörliga bostadslån, som kommer att få ökade kostnader för sina lån. Riksbanken utesluter inte att ytterligare räntejusteringar kan behöva genomföras. I vilken takt är dock osäkert och det kommer, som vanligt, att bero på den information som kommer in och av hur denna information ska tolkas.