Björklund till Löfven: Haka av V och bilda ny regering utan MP

2:13 min

"Bilda en ny regering utan Miljöpartiet så kommer samarbetet över blockgränsen att fungera bra." Det är Folkpartiledaren Jan Björklunds svar på statsminister Stefan Löfven vädjan i går om mer samarbete mellan allianspartierna och regeringen.

– Det skulle ju underlätta blocköverskidande uppgörelser om Stefan Löfven skulle vara beredd att genomföra en regeringsombildning där han låter Miljöpartiet lämna regeringen och där han hakar av Vänsterpartiet från det väldigt täta samarbete som nu finns, säger Jan Björklund.

Statsminister Stefan Löfven uppmanade i går till mer samarbete i och med att Decemberövrenskommelsen inte längre gäller.

Minoritetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd i riksdagen av Vänsterpartiet har därmed inte längre någon garanti från allianspartierna för att deras budgetförslag kommer att gå igenom i riksdagen.

Folkpartiledaren Jan Björklund säger att med en helt Socialdemokratisk regering utan Miljöpartiet skulle en rad frågor gå mycket lättare att komma överens om med allianspartierna:

– Det är rätt många frågor som nu skulle kunna lösas egentligen i riksdagen. Vi har ju ett akut behov av att titta på vår politik när det gäller den flyktingkris vi står inför. Säkerhetspolitiken rör på sig, partier i Sverige byter position och Putin uppträder aggressivt. Vi har klimat och energipolitiken där det är helt uppenbart att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har helt annat synsätt.

Vore inte det här att binda ris åt egen rygg för Stefan Löfven, för att tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet så är ju de rödgröna större än vad ni alliansen är?

– Jo, men jag utgår ifrån att själva regeringsunderlaget för Stefan Löfven kommer ju alltid att vara partierna som står till vänster om Löfven så klart, men det betyder ju inte att han måste göra upp med dem i varje enskild fråga. men så länge de sitter i regeringen så måste han ju göra det och det är ju det som hämmar mycket av möjligheterna till uppgörelser över blockgränsen.

Har du någon utfästelse om då Stefan Löfven skulle haka på den här idén som du har?

– Jag ställer inga ultimatum och jag gör inga utfästelser men jag gör den prognosen och den bedömningen att det kommer att bli väsentligt lättare att göra blocköverskridande uppgörelser i stora och viktiga frågor om Stefan Löfven är beredd att genomföra en regeringsombildning där han låter Miljöpartiet lämna regeringen och där han hakar av Vänsterpartiet från det väldigt nära och tätat samarbete som de har.