Överfullt i Norbergs skolor - undervisning ute kan bli aktuellt

2:31 min

Flyktingkrisen gör att det är hårt tryck på skolorna i Norberg. Platsbristen börjar bli akut. Kommunalrådet Åsa Eriksson öppnar nu för undervisning utomhus.

Biträdande rektor Kjell Andersson visar runt när P4 Västmanland besöker Centralskolan i Norberg.

Just nu används varje ledigt utrymme för undervisning av nyanlända flyktingar: biblioteket, personalrum, förråd. Platsbristen är akut.

– Det är inget man kan tycka något om, det finns bara ingen plats att vara på, säger han till P4 Västmanland. 

Runt ett konferensbord i ett personalrum på ungefär 20 kvadratmeter sitter 12 elever, nyanlända från bland annat Albanien och Irak. Framme vid tavla trängs tre lärare, varav två erbjuder språkstöd. 

Wael från Irak kom till Sverige från Irak för drygt två veckor sedan på flykt undan IS terrorvälde i staden Mosul. 

– Det var väldigt svårt: explosioner, kulor, raketer. Allting. Men nu är vi lyckliga. 

Har du hört att det talas mycket om att det kommer många flyktingar till Norberg just nu?

– Ja, jag har hört att det är svårt med befolkningen. Att hitta plats för nya människor, säger Wael. 

Norberg är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest flyktingar per invånare. Det är hårt tryck på socialtjänst, gode män och barnomsorg. 

Också på skolorna förstås. Norberg har två stycken: Centralskolan och Källskolan, med 500 elever sammanlagt. Vid terminstarten i höst började 30 nya elever från Migrationsverkets tre anläggningar i kommunen.

Sedan dess har det kommit fler varje vecka. Och idag är antalet nya elever för terminen uppe i hundra. 

– Vi har ingen kontroll, säger Ann Kristin Lehto, en av lärarna.

Det är som två parallella system förklarar hon: ett som planerar hur många flyktingar som ska bosätta sig i kommunen och ett som planerar hur många skolan ska ta emot. Någon kommunikation däremellan finns inte. 

– Plötsligt kom det bara tio elever som knackade på dörren här plötsligt. Vi visste ju att det skulle komma åtta. Men så var det två till, två syskon från Albanien. 

Har ni någon inblick i hur många som ska komma?

 – Nej, det är det vi inte har. Det är det vi absolut inte har, säger Ann Kristin Lehto till P4 Västmanland

"Byrå, påslakan, matta" står det på tavlan inne i klassrummet där Ann Kristin Lehto lär de nyanlända den mest nödvändiga svenskan. Rummet var en gång i tiden slöjdsal, men har de senaste åren använts som förråd.

Många av de nya eleverna är högt studiemotiverade, och har goda förkunskaper i alla ämnen förutom svenskan. 

Problemet är bristen på lärare och lokaler att undervisa de nyanlända i, säger hon. 

– Om det i nästa vecka skulle komma tio till. Vad gör vi då? Vi är ju redan i konferensrummet, frågar hon biträdande rektor Kjell Andersson. 

– Ja, vi har ju ett litet utrymme kvar aulan, svarar han.

– Eller ja, det förekommer ju undervisning där också. Det får man väl styra om. Men som sagt, vi hamnar ju i ett läge där vi måste hitta nya lokaler. Och där är vi egentligen redan idag.

– För det här att undervisa i konferensrum, det är inte hållbart. Inom ett par veckor måste man fatta ett beslut i kommunhuset. Så är det, säger Kjell Andersson. 

Men kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson (S), säger att skolpersonalen inte ska hoppas på för mycket. Det finns inga lediga lokaler i kommunen.

I stället måste man fundera på andra lösningar, till exempel utomhusundervisning, säger hon: 

– Det går inte att lösa situationen akut och tro att man ska ha samma höga kvalitetskrav.

Menar du på allvar att barnen ska undervisas utomhus?

– Det måste vara skolan som bedömer hur man bäst hittar lösningar. Vi ska givetvis från politikens sida hjälpa till. Men i dagsläget har jag inget svar på hur man snabbt ska trolla fram nya lokaler.

– Vi måste titta på alla möjligheter, säger Åsa Eriksson till P4 Västmanland.