1000-tals nya lägenheter när snabbtåget kommer

2:14 min

Höghastighetsjärnvägarna kommer att skapa en rejäl byggboom i Jönköpings län, visar beräkningar hos de berörda kommunerna. 

Ett 60-tal kommuner och regioner i södra Sverige har räknat på vilken nytta man skulle kunna ha av de nya höghastighetsjärnvägarna. Bland annat har man uppskattat hur många lägenheter snabbtåget genererar när folk väljer att flytta till kommunerna utmed järnvägen.

I länet föreslås tågen stanna i tre kommuner - Tranås, Jönköping och Värnamo - och totalt räknar de kommuner med flera tusen nya lägenheter. Exakt antal är svårt att säga eftersom kommunerna räknat lite olika.

– Det vi är ombedda att beräkna är egentligen fram till 2035 och då räknar vi med i våra prognoser en befolkningstillväxt på knappt 4000 personer och det genererar krav på nya bostäder på mellan 1400 och 2100 lägenheter, säger Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg på Jönköpings kommun.

Regeringen vill att det byggs 100 000 nya lägenheter i de orter som berörs av höghastighetståget fram till 2035. Nästa år ska Sverigeförhandlingen skriva avtal med varje kommun hur många lägenheter som ska byggas och avtalet är bindande.

– Vi vill ha besked att kommunerna att de delar uppfattningen som vi har att det åstadkoms nyttor om man förbättrar tillgängligheten och att de kan beskriva den potential som uppstår, säger Hans Rode, utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen som leder arbetet med höghastighetståget.

Stefan Lind på Jönköpings kommun, tycker inte att de beräkningarna man gjort är glädjekalkyler utan tror att de är realistiska.

– Det är prognoser men jag tror vi ligger ganska nära sanningen. Tittar vi på jämförbara kommuner som Linköping och Norrköping, så ligger vi på ungefär samma nivå.

Kommentera gärna: Vad tror du en höghastighetsjärnväg innebär för bostadsbyggnationen i Jönköpings län?