Få utländska studenter

Andelen studenter med utländsk bakgrund varierar kraftigt mellan landets högskolor. På Linköpings universitet handlar det om endast 9,5 procent, vilket är en av de lägsta siffrorna i landet.
Totalt sett har 13 procent av studenterna i Sverige utländsk bakgrund, enligt statistik från Högskoleverket. Högst andel har Karolinska institutet med 30 procent.