Kurirens vd avgår.

Norrbottens-Kurirens vd Stellan Minnhagen har i samråd med tidningens styrelse bestämt sig för att sluta. När tidningen går in i en ny utvecklingsfas behöver företagets ledning en annan profil säger Björn Jacobsson, styrelseordförande för Norrbottens-Kuriren och vd för Norrköpings tidningar.