Drygt 8.000 nya jobb i Skåne

SKÅNE. Den skånska arbetsmarknaden växer med 8.200 nya jobb det närmaste året, spår länsarbetsnämnden. Men inflyttningen gör samtidigt att det blir fler som konkurrerar om jobben.
Så även om det blir fler arbetstillfällen resulterar alla de nya jobben bara i en måttlig sänkning av arbetslösheten.
Den öppna arbetslösheten väntas bli 4,3 procent, räknat från den 1 april och ett år framåt. Bedömningen grundar sig på en enkät som besvarats av 2.000 skånska företag. Optimismen är avsevärt större nu än för ett halvår sedan, då den förra årsprognosen ställdes samman. De företag som tror på störst tillväxt finns inom IT- och kommunikationsbranschen. Prognosmakare Thomas Behrens tycker själv att det är ett aningen förvånande resultat. Det visar, menar han, att allting i den svenska ekonomin inte kretsar kring Ericsson. När det gäller Ericssons underleverantörer tror han att många av dessa hunnit anpassa sig till Ericssonkrisen, utvecklat sina kontaktnät och hittat andra kunder.