Fler asylmål väntas i domstolarna

1:55 min

Den senaste tidens ökning av asylsökande till Sverige gör att migrationsdomstolarna i landet tror att det kommer att bli en kraftig ökning av asylmål nästa år.

Gudrun Antemar är lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, som är en av migrationsdomstolarna. Hon tror att det kan bli en stor ökning av ärenden.

– Jag kan inte spekulera, men jag skulle inte bli förvånad om det blir ett fördubblat antal mål.

Jämfört med i år?

– Ja, minst.

De senaste åren har migrationsdomstolarna, det vill säga förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå, grovt räknat avgjort runt 6500 asylmål om året. Det visar statistik från Domstolsverket. Hittills i år handlar det om drygt 4400 ärenden.

Gudrun Antemar tror alltså att det kan bli en fördubbling nästa år.

– Vi förbereder oss noga. Dels så får vi väldigt bra information från Migrationsverket hur flyktingströmmarna ser ut, hur beslutsgången går där. Vi håller faktiskt på att rekrytera både i Stockholm, Göteborg och Malmö, domare som ska finnas på plats när målen börjar komma in i större skala, säger hon.

Ekot har rapporterat om olikheter mellan migrationsdomstolarna. Det är till exempel vanligare att domstolen i Göteborg ändrar Migrationsverkets beslut än i Stockholm. Varför det ser ut så är inte klarlagt.

Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International, skulle vilja att frågan utreddes ordentligt. Besluten är så viktiga, säger hon.

– I den yttersta förlängningen kan det vara en fråga om liv eller död förstås, och det är av stor betydelse för den enskilda individen, som söker skydd att vara trygg i att man får en till fullo rättssäker asylprocess, säger Madelaine Seidlitz.

Också Gudrun Antemar säger att asylmålen är oerhört betydelsefulla för de som berörs. Därför är det också viktigt att se till att domstolen är förberedd på den ökning som väntas framöver, säger hon.

– Vi kommer att klara det, vi kommer se till att vi klarar det. Asylmål är så viktiga, det är så viktigt att man inte får vänta på domstolens prövning i ett asylmål, säger Gudrun Antemar.