Statliga spelautomater placeras systematiskt ut i fattiga områden

1:57 min

Svenska Spels spelautomater Vegas placeras systematiskt ut i socioekonomiskt utsatta områden. Det visar P4 Göteborgs kartläggning över på vilka adresser Svenska Spels spelautomater Vegas finns.

I Östra Göteborg bor det 47 478 invånare. Medelinkomsten är låg, arbetslösheten är hög och andelen högskoleutbildade är långt under snittet för Göteborg. Här finns det 33 spelautomater.

I Västra Göteborg bor det 52 546 invånare. Här är situationen den omvända. Medelinkomsten ligger långt över snittet, arbetslösheten är låg och antalet högskoleutbildade är hög. Här finns det inte en enda spelautomat.

– Det mönster man hittat när det gäller spel i både Sverige och utomlands så är det att ju lägre inkomst det är i ett område desto fler spelautomater finns det, säger forskaren Per Binde vid Göteborgs Universitet.

Den systematiska placeringen av spelautomater i socioekonomiskt svaga områden var ett av skälen till regeringens beslut om förändringar i Svenska Spels tillstånd angående spelmaskiner som kom december 2013. Då ställdes krav på att Svenska Spel en gång i halvåret skulle redogöra för i vilken utsträckning spelmaskiner placeras i socioekonomiskt utsatta områden.

När P4 Göteborg ville veta hur fördelningen av spelautomater ser ut i Göteborg blev svaret från Svenska Spel nej eftersom att "det kan äventyra kundernas integritet att redovisa hur de spelar i specifika områden". Det trots att uppgifterna är offentliga handlingar hos Lotteriinspektionen, myndigheten som har tillsyn över Svenska Spels Vegas-automater.

– Det är baserat på var folk vill spela och var det finns en risk för illegala spelautomater, säger Martin Hedensiö, kommunikationsdirektör vid Svenska Spel när P4 Göteborg redovisar hur situationen ser ut i Göteborg.

När Statens folkhälsoinstitut, i samband med Svenska Spels ansökan om att fortsätta få ställa ut spelautomater över 2014 och 2015, fick frågan om under vilka förutsättningar Svenska Spel skulle få fortsätta att ha Vegas-spelautomater hade de tre tydliga krav:

De ville se färre spelautomater utställda, se en begränsning av var spelautomaterna placeras geografiskt "för att undvika etablering i miljöer med socioekonomiskt utsatta grupper" och att krav skulle ställas på obligatoriska spelansvarsåtgärder.

P4 Göteborgs granskning av Svenska Spels Vegas-spelautomater visar att två av tre av Statens folkhälsoinstituts rekommendationer inte genomförts. Tvärtom ansökte Svenska Spel nyligen om att få ställa ut 1 000 spelautomater till och utställandet av spelautomater i socioekonomiskt utsatta områden fortsätter.

För att förebygga spelproblem infördes obligatoriskt spelkort vid Vegas-spelande 2014 av Svenska Spel. 

Införandet av spelkort tillsammans med Lotteriinspektionens nya krav på att Vegas-spelautomaterna inte får vara en bärande del i restaurangverksamhet, "det som för krögarna var tänkt som ett komplement, har blivit till levebröd" som SvD beskrev det 2013, samt den ökande konkurrensen från nätspelandet har inneburit en mångmiljardförlust på kort tid för Svenska Spel när det gäller deras spelautomat.

Vegas var tills för några år sedan den spelform som omsatte mest pengar av alla spelformer i Sverige. Idag har Vegas halkat ner till en femteplats. På två år har omsättningen sjunkit med två och en halv miljard kronor, drygt en tredjedel av den totala omsättningen. Bara under september månad försvann tio procent av alla Vegas-spelautomater i Sveriges fem största städer. 

Nyligen införde Svenska Spel en ny maxgräns på Vegas-spel.

Maxgränsen ökade från fem kronor till sex kronor - en ökning med 20 procent. På en minut hinner en spelare med 30 tryck. På den tiden kan en spelare teoretiskt förlora 180 kronor.

Svenska Spels Vegas-spelautomater har vid flera tillfällen kritiserats eftersom att just hastigheten på spelformen bedöms vara en av de stora riskfaktorerna. Spelautomater har av forskare kallats för "spelvärldens crack-kokain" och när spelarna själva fick värdera hur god deras psykiska hälsa var det knappt sex av tio som klassade den som god. 

Det är den lägsta andelen god psykisk hälsa sett över samtliga spelformer. 

I Göteborg finns de allra flesta spelautomaterna i de centrala stadsdelarna. Det är samtidigt tydligt att det finns en skillnad i vilka ytterstadsdelar spelautomaterna är placerade. Och det kan avgöra huruvida om en fastnar i spel eller inte.

Forskningen visar nämligen att närheten till spelautomater är förenat med en ökad risk för att utveckla spelproblem.

– Ju mer tillgängligt spel är desto mer spelar människor, säger Per Binde.

Svenska Spel argumenterar för att fler Vegas-spelautomater ska "kanalisera", locka bort, spelare från illegala spelmaskiner. Det argumentet möts dock med skepsis av Lotteriinspektionen.

– Det är väldigt svårt att säga, det är väldigt osäkert. Det blir kanske bara ett komplement till dem. Jag tror inte att det är rätt väg att gå, säger Marcus Aronsson, samordnare illegalt spel vid Lotteriinspektionen.