Flyktingmottagningen: Läget redan svårt och ansträngt

2:14 min

Verksamheter som skola och socialtjänst kommer att påverkas kraftigt i många kommuner om flyktingströmmen fortsätter i samma takt som nu. Redan idag är situationen mycket ansträngd på många håll. Det visar de rapporter som landets länsstyrelser nu lämnat in till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

--Det är redan idag svårt och läget är ansträngt. Trycket väntas också öka och man riskerar att inte kunna upprätthålla ordinarie verksamhet på sikt, säger Ingela Regnell som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Västmanlands län.

Det är en dyster bild som målas upp i de 21 länsstyrelsernas rapporter om beredskapen inför de ökande flyktingströmmarna.

Många kommuner uppger att situationen redan nu är mycket ansträngd och i en del fall kritisk. Framförallt handlar det om verksamheter som skola och socialtjänst.

Brist på personal och lokaler uppges vara krisområden. Det finns också stora problem med att hitta boenden.

Fortsätter flyktingmottagandet i samma takt som idag eller blir större så svarar många kommuner - att kraven på personal kan komma att sänkas och att kvalitén på verksamhetens försämras.

Talieh Ashjari är enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Läget är ansträngt och en fortsatt mottagning på det här sättet får konsekvenser inom framförallt skola och socialtjänst, säger Talieh Ashjari som är enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Karin Hermansson som är chef för Utvecklingsavdelningen på länsstyrelsen i Jönköpings län håller med.

– Kommunerna anser ju att situationen är svår - det är en påfrestning. En fråga som många f lyfter upp är boendesituationen, säger Karin Hermansson.

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som bett länsstyrelserna sammanställa hur kommunerna ser på flyktingsituationen.

MSB har ett regeringsuppdrag att samordna alla aktörers arbete med flyktingmottagandet.

På många håll i landet eftersöks nu tydligare instruktioner från staten, åtgärder för att få fram fler lärare och socialsekreterare liksom att krångliga regler och lagar förenklas.

– Dels efterlyser kommunerna en kontinuerlig information om aktuellt läge, dels en ökad tydlighet vad gäller statens ansvar för de ökande kostnaderna som kommunerna står inför nu, säger Ingela Regnell som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Västmanland.