Skärpt strandskydd i skärgården

Norra Sverige får ett svagare strandskydd, medan kraven på skyddet skärps i storstädernas närhet och i känsliga områden, som t ex skärgårdarna.
Det framgår av Naturvårdsverkets utredning till regeringen idag. Länsstyrelserna ska enligt förslaget få möjlighet att skärpa strandskyddet i vissa områden, medan områden med svagt bebyggelsetryck och med behov av regional utveckling föreslås få lättnader i kraven på strandskydd.