Drygt 8000 nya jobb i Skåne

Det närmaste året väntas det skapas drygt 8000 nya jobb i Skåne. Inom bland annat IT-sektorn väntas utvecklingen att vända.
Det är Länsarbetsnämnden som talat med omkring 2000 företag om deras framtidsplaner. Inom de flesta sektorer pekar det uppåt och inom bland annat IT-sektorn så väntas nu utvecklingen vända. Men det finns också områden där det inte kommer att skapas så många jobb inom den närmsta framtiden, till exempel inom vård och offentlig förvaltning. Inte heller inom livsmedelsindustri kommer det att finns så många lediga arbeten. 517 000 personer i Skåne har ett arbete idag. Drygt 8000 fler kommer att ha jobb inom den närmsta framtiden. Men procentuellt sett så minskar inte arbetslösheten nämnvärt, eftersom en ganska stor inflyttning väntas till länet.