Hamnsmuggling

6:03 min

Problemet  med människor som illegalt försöker ta sig från Sverige till Storbritannien genom att gömma sig i fraktfartyg i Göteborgs hamn växer. Sedan i våras har 100 personer tagits för olaga intrång i Göteborgs hamn, fler än så har stoppats på utsidan, några har lyckats ta sig hela vägen och mörkertalet är sannolikt stort. Till största delen är det unga män från Albanien som vill ta sig till England. De tar sig in i hamnen genom att kasta sig över stängsel eller hänger under lastbilar och tåg och utsätter sig själva för stora risker. Och det här ställer nya krav på säkerhetsarbetet i hamnen. Reportage av Carina Holmberg.