Akut brist på svensklärare för asylsökande på Gotland

Detta framgår av en sammanställning som länsstyrelsen gjort av hur ön är rustad för ett ökat flyktingmottagande.

Det råder akut brist på lärare i svenska som andraspråk på Gotland. Detta till följd av de ökade flyktingströmmarna, framgår ett svar från länsstyrelsen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Migrationsverket gick i fredags ut med att målet om 250 asylsökande på Gotland antagligen kommer att överskridas och därutöver har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt den senaste månaden.

Situationen på skolorna beskrivs som ansträngd och Gymnasie- och vuxenutbildningen uppmanar nu lärare på Gotland att vidareutbilda sig till lärare i Svenska som andraspråk.

Under dagen träffas även chefer inom gymnasie-, folkhögskole- och vuxenutbildningen för att diskutera hur fler lärare kan rekryteras till skolan.