"Låt nyanlända konkurrera med låga löner"

1:45 min

Flyktingsituationen blir en av de stora utmaningarna för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om löner, det menar Oskar Nordströms Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

En väg att gå är att låta nyanlända konkurrera med låga löner, enligt Oskar Nordström Skans.

– Med en så stor grupp av personer som kommer in på arbetsmarknaden med dåliga förutsättningar för att bli anställda i Sverige, från de erfarenheter vi har sedan tidigare, så måste man skapa förutsättningar för dem att konkurrera med låga löner, säger Oskar Nordström Skans.

Flyktingströmmarna nu gör att det kommer att finnas ett stort antal personer de kommande åren som saknar erfarenhet från Sverige som ska försöka få ett jobb. Så brukar inte situationen se ut när fack och arbetsgivare sluter sina avtal, påpekar Oskar Nordström Skans.

– Det här är en exceptionell situation och det finns ett exceptionellt behov av att alla hjälper till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de här grupperna att komma in på arbetsmarknaden, säger han.

Nationalekonomiprofessorn efterlyser inte generellt låga lönepåslag i förhandlingarna i vinter, men en möjlighet att komma in på en lägre nivå.

– Jag tycker att man inom varje avtalsområde behöver se vad man kan göra för att underlätta för de här grupperna att komma in i arbete. Det kan handla om lägsta lönenivåerna för personer som saknar tidigare erfarenhet, men det kan också handla om andra aspekter i avtalen.

LO-ekonomen Mats Morin tycker inte att fack och arbetsgivare ska försöka lösa flyktingproblematiken i avtalsrörelsen. Han vill i stället se utbildning till dem som kommer.

– De behöver få kunskap så att de kan hantera de krav som ställs i arbetslivet. De behöver utbildning i någon form.

Men om lägre lön får fler att komma in på arbetsmarknaden då?

– Ja men det visar ju sig att det inte får det. Det finns instegsjobb där man har sänkt lönekostnaden med 80 procent, det blir inga anställda i alla fall, säger han.