Dyrare sopor i Nyköping

Sophämtningen kommer att bli dyrare för nyköpingsborna. Det säger chefen för renhållningen i Nyköping Mats Larsson.
Kostnaderna täcks inte av den sopavgift som finns i dag - och det beror på nya lagar och att soporna tas om hand på ett annat sätt idag, enligt kommunen. - Sopavgiften kan komma att bli dubbelt så hög som idag beroende på vilken nivå man vill lägga servicen på, säger Mats Larsson. - Som det är i dag har vi en väldigt låg taxa jämfört med andra, så med en höjning så kommer att vi att hamna mer i nivå med andra.