Många länder vill utreda kommunismens brott i Europa

1:15 min

Estlands regering har tagit initiativ till en stor europeisk utredning om kommunismens brott. De flesta länder i det gamla Östeuropa säger sig stå bakom idén.

– Att skipa rättvisa för kommunismens offer är ett gemensamt mål för den yngre generationen européer idag, säger Estlands justitieminister Urmas Reinsalu.

Det är han som har kommit med initiativet till en internationell tribunal för att utreda kommunistregimernas brott i Europa fram till murens fall.

Tribunalen är tänkt att skapas med andra världskrigets Nürnberg-rättegångar som symbolisk modell och tanken är att personer de facto ska kunna ställas inför rätta om de ännu är i livet.

Flera länder har redan sagt sig stödja idén, bland dem Lettland, Polen, Tjeckien och Slovakien. Nu ska även Bulgariens och Rumäniens regeringar ha visat sitt intresse, enligt estniska radiobolaget ERR. Det har också skapats en arbetsgrupp som ska lägga grunden för genomförandet.

Under åren precis kring Sovjetunionens kollaps hävdes sekretessen kring en rad viktiga dokument och en större insyn blev plötsligt möjlig. Men det finns ändå många hinder för en heltäckande utredning.

Fortfarande kontrolleras stora mängder av uppgifter av Ryssland, och det är få som tror att dagens ryska regering kommer att bistå initiativet med att öppna arkiven ytterligare.