Kraftigt sämre vinst för SSAB

Stålkoncernen SSAB redovisar en vinst på 182 miljoner kronor för första kvartalet 2002. Det är en kraftigt lägre vinst än i fjol då vinsten blev 465 miljoner kronor för motsvarande period.
SSAB ser fortfarande ingen generellt ökad stålförbrukning i Europa och räknar med att nå botten av konjunkturcykeln först mot slutet av året. De sparåtgärder som SSAB genomfört tidigare väntas få successiv effekt under resten av året.