Tvist om sanering löst

Nu är det klart hur mycket köparna fick för saneringen av den förorenade trädgården vid Backgatan i Visby.


Kvällen innan fallet skulle tas upp i Gotlands tingsrätt kom parterna överens.

Köparna får nu 225 000 kronor av de tidigare ägarna. Köparna hade begärt 607 000.

Familjen köpte villan på Backgatan förra våren, och senare upptäckte en av grannarna giftiga slaggklumpar och kreosot i jorden vid grävarbeten.

Förra veckan kom resultatet av kartläggningen som visar att i stort sett alla tomter mellan Göransgården och Norrgattrondellen är mer eller mindre påverkade av gifter.