Matstrategi för norra Sverige

1:43 min

Just nu pågår en två dagar lång konferens i Älvsbyn med ett 60-tal matproducenter och myndighetsrepresentanter. Målet är att utforma en regional matstrategi för norra Sverige.

– Det är viktigt att vi har en livsmedelsstrategi i Sverige, så att det fungerar med livsmedelsproduktion. Att det finns mål vi kan sträva mot, säger Berit Hardselius, mjölkbonde och centerpartistisk politiker i Älvsbyn.

Hardselius menar att en sådan strategi bör innehålla någon mån av självförsörjningsgrad, och att det handlar om ett ansvar mot medborgarna om att det finns mat att tillgå.

– Idag är en stor del av det vi konsumerar importerat.

– Det behöver inte vara något fel på det vi importerar, men dels kan vi inte styra om det blir osäkra tider, dels kan vi inte påverka produktionsförhållandena.