Stor brist på svensklärare

4:14 min

Nu uppmanas lärare på Gotland att vidareutbilda sig i Svenska som andraspråk inför det ökande flyktingmottagande. Alf Nilsson, utbildningschef, berättar att det även saknas studie och yrkesvägledare som kan guida in i det svenska samhället