Frihandelsförhandlingar startas mellan EU och Tunisien

2:09 min

I dag inleder Tunisiens regering förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU. Förutom att öppna marknader och stötta ekonomiska reformer i landet vill EU visa stöd för Tunisiens demokratiutveckling efter revolutionen.

Det säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, på plats i Tunis.

– Det är jätteviktigt, ett sätt för EU att stötta Tunisien och att se till att vi får ett mer sammanhållet stöd både när det gäller ekonomiska reformer men också när det gäller underlätta investeringar i kombination med det övriga stöd vi ger till Tunisien tror vi att det kan hjälpa ekonomin.

EU är Tunisiens viktigaste handelspartner och över hälften av landets export går dit, bland annat textilier.

Ett frihandelsavtal skulle innebära att EU hjälper Tunisien att få på plats en infrastruktur för handel.

Till exempel system för att kvalitetsmärka produkter.

Och detta kommer inte en dag för tidigt. EU borde gjort mer för Tunisien direkt efter revolutionen, menar Malmström.

– Man var sen att reagera - när det väl började hända här i Tunisien såg vi reaktioner i många länder som var att skicka militär hjälp eller skrika hjälp "här kommer flyktingar", säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och fortsätter:

– Sen har man ju tagit sig och EU har investerat åtskilliga miljoner euro i detta land och kommer fortsätta göra det. Men i den inledande fasen missade man verkligen sträcka ut handen till demokratirörelsen i flera av länderna.

Förhandlingarna börjar bara några dagar efter att fyra organisationer från Tunisiens civilsamhälle fått Nobels fredspris - de belönades för sina insatser som medlare under en tid av politisk kris i landet efter revolutionen.

Också i frihandelsförhandlingarna ser Cecilia Malmström det tunisiska civilsamhällets roll som viktig.

– Vi vill höra deras kommentarer och deras oro, vi vill få med dem in i förhandlingarna och vi förväntar oss också att regeringen sätter upp någon form av rådgivande grupp där det civila samhället, näringslivsorganisationerna, fackföreningarna är med på en regerlbunden basis.

Sedan revolutionen 2011 har Tunisien gått framåt på många sätt, skrivit en ny demokratisk grundlag och hållit fria val. Men ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög, särskilt i landets inre regioner som varit ekonomiskt åsidosatta i årtionden.

Hur skulle ett frihandelsavtal komma unga i inlandet till dels?

– Det är ju sådant som vi får diskutera med våra tunisiska partners, nu lanserar vi förhandlingarna och så kommer förhandlingsteamet hit på måndag, säger Cecilia Malmström.