Krav inför M-stämman: Fäll regeringen

2:00 min

När Moderaternas partistämma inleds imorgon väntas en av huvudfrågorna bli hur partiet skall ställa sig till det nya parlamentariska läget efter decemberöverenskommelsens fall.


Flera lokala företrädare inom moderaterna, som Ekot pratat med, är lättade över att uppgörelsen fallit, men några efterfrågar en hårdare linje från sin partiledning.

Tycker du att moderaterna och alliansen borde fälla regeringens budget?

– Ja, som jag ser det så är det en skyldighet för ett oppositionsparti att göra det i riksdagen, säger Henrik Sundström som är ordförande för Moderaterna i Bohuslän,ett av de moderatlän som tydligt tog ställning mot Decemberöverenskommelsen.

Henrik Sundström säger att uppgörelsen tjänade sitt syfte när den ingicks, men att den alltmer blivit ett hinder för oppositionen.

Han tycker också att Moderaterna inte borde ställa sig främmande inför möjligheten att fälla regeringen.

– Det är så parlamentarisk demokrati fungerar. Det är en fråga om att det parti som förhandlar bäst efter ett val, får igenom sin politik, säger Henrik Sundström.

På andra håll så tycker man att partiledningen redan nu har stakat ut en betydligt tydligare linje. Pia Almström, kommunstyrelseordförande i skånska Kävlinge, menar att partiledaren Anna Kinnberg Batra signalerar om en hårdare hållning gentemot regeringen.

– Jag tycker att man tar tydligare ställning och ställer krav. Nu har man bland annat bjudit in till samtal om flyktingpolitiken, som är en stor fråga i flera kommuner i dag, säger Pia Almström, kommunstyrelseordförande i Kävlinge.

Inom regeringskansliet är man redan i full färd med att gå igenom utgiftsområde för utgiftsområde för att vara förberedd inför de förändringar som oppositionen kan komma att göra i budgeten, erfar Ekot.

Men Finn Bengtsson, riksdagsledamot från Östergötland som var den som har symboliserat kritiken mot Decemberöverenskommelsen, anser att det alliansen ska göra redan nu i höst är att gå fram med en gemensam budget. Det handlar om att vinna väljarnas förtroende nu, anser han.

– Jag tycker att man ska gå fram med en gemensam budget. Jag tycker att man har underlag för att göra det. Vi har fastställt en gemensam utgiftsram, vi har ganska lite skillnader i våra budgetar. Det borde man kunna sno ihop till en gemensam budget.

Skulle ni inte kunna kritiseras för att skapa kaos?

– Nej det tror jag inte. Tvärtom. Jag menar att vi har haft ett kaos när vi har haft en allians som inte har kunnat stå upp för sin ekonomiska politik, säger Finn Bengtsson.