Flyktingströmmen: Stora problem inom socialtjänsten

2:17 min

Socialtjänsten runt om i landet har stora problem att hantera det växande antalet flyktingar som kommer hit. Det saknas socialsekreterare och platser åt ensamkommande flyktingbarn, visar rapporter från landets 21 län till Myndigheten för samhällskydd och beredskap.


 

Igår berättade Sveriges Radio om de utmaningar som skolan och vården står inför och även socialtjänsten är mycket ansträngd, visar  rapporterna.

– Nu de senaste dagarna har vi haft problem att hitta platser i våra egna boenden, vi som många andra kommuner letar runt, säger Lisbeth Nilsson är avdelningschef för sociala frågor i Göteborg.

– Vi jagar lokaler och ser oss om för att hitta lösningar för de ensamkommande, ja så är läget i Göteborg just nu, säger hon.

Bilden ser likadan ut på många håll i landet, brist på platser, på HVB hem, familjehem och gode män åt de ensamkommande flyktingbarnen.

Det har hänt att socialsekreterare tagit hem dem till sig, då de inte hittat något annat, berättar en av dem.

I den kartläggning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort i landets kommuner är det en ansträngd eller mycket ansträngd situation i socialtjänsten.

Särskilt svårt är det i små kommuner där en socialsekreterare ska sköta allt, rapporterar Dalarna om.

Socialtjänsten som har ett myndighetsutövande ska göra utredningar och fatta beslut, de ensamkommande barnen ska utredas för att se vilka behov de har, men det saknas socialsekreterare på många håll också i Göteborg.

– Det blir ännu mer problematiskt att hitta socialsekreterare som både kan och vill arbeta med myndighetsutövning, säger Lisbeth Nilsson.

I Sundsvall ser situationen liknande ut.

– Vi befinner oss i en krissituation, säger Eva Rönnbäck, avdelningschef på socialtjänsten.

– Vi gör så gott vi kan och jag tror att för de här barnen är det bättre än den situation de lämnar. Det är en form krisorganinsation vi leder hela tiden, säger hon. Trycket ökar på oss och det är slitsamt, säger hon.

Många kommuner är också oroliga över att det inte kan följa socialtjänstlagen.

Så är det ju, vi klarar inte av att följa lagstiftningen, så är det, säger Eva Rönnbäck vid socialtjänsten i Sundsvall.