Miljarder i skattefusk

Skattemyndigheten i Göteborg har kartlagt skattefusket i Västra Götaland, och det handlar om stora belopp, mellan 15 och 17 miljarder. Lars Altsäter, som är chef för Ekosektionen på skattemyndigheten säger till Radio Göteborg, att den största delen av fusket finns i Göteborgs-området. Skattefusket består till största delen av svartarbete, och det är främst unga mellan 16 och 20 år som skattefuskar på det här sättet.