Kaos eller extremt normaltillstånd

10 min

Efter att Decemberöverenskommelsen rivits upp har ordet kaos flugit runt i debatten. Frågan är om dagsläget kan beskrivas som kaos eller är det kanske bara ett normaltillstånd i politiken.

Intervju med statsvetare Katarina Barrling och journalist och författare Per T Olsson. Reporter Katarina von Arndt.