Östergötland

Polis anmäls av arbetsgivaren efter vapenbild på Instagram

Polismannen poserade med kpist på Instagram med texten "laddar inför nattens möjliga terroristjakt". Nu avgörs vad disciplinpåföljden blir.

Sommaren 2014 hade polismannen ett aktivt konto på Instagram, där han under arbetstid delade bilder från arbetet som polis i Östergötland.

Som mest hade kontot 800 följare. I juli förra sommaren deltog mannen i en så kallad kompetensskjutning, ett internt test som poliser genomgår för att få fortsätta använda skjutvapen i tjänsten.

I samband med kompetensskjutningen publicerade polismannen bilden där han poserar med polisens förstärkningsvapen, kulsprutepistolen mp5.

Till bilden skrev mannen "jag och min fotograf laddar inför nattens möjliga terroristjakt".

Under samma period publicerade polismannen ytterligare en bild, som även den nu utreds internt för att avgöra disciplinpåföljd.

Den andra bilden är även den publicerad i juli 2014. Polismannen hade gripit en misstänkt person, och när denne satt frihetsberövad i häktet hamnade en bild på hans klocka och kontanter på polismannens Instragramkonto.

"En del personer som vi omhändertar litar visst inte på banken", skrev polismannen som bildtext.

Det aktuella Instagram-kontot orsakade kritik och medial uppmärksamhet. Hösten 2014 stängdes det ner. Åklagare har prövat om polismannen gjort sig skyldig till något brottsligt i och med publiceringarna. Men kommit fram till att så inte är fallet, och någon förundersökning har aldrig inletts.

Polismannen själv, som arbetat nio år i yrket, har i efterhand förstått det olämpliga i publiceringarna men menar att det bör ses som en "kul grej".

Han hävdar även att bilden på pengarna och klockan togs ifall den frihetsberövade senare skulle hävda att något saknades när denne släpptes ur arresten.

Polismannens arbetsgivare - Polisregion Öst - har nu i oktober 2015 anmält honom till Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, PAN. Arbetsgivaren anser i sin anmälan att en varning är en rimlig disciplinpåföljd.

"Inte minst från arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt får det anses direkt olämpligt att bete sig på detta sätt", skriver Polisregion Öst om publiceringen med kulsprutepistolen.

När det gäller bilden på klockan och pengarna skriver arbetsgivaren att en arrestlokal är ett mycket känsligt ställe ur integritetssynpunkt. Man kan jämställa platsen med sjukvårdens behandlingsrum eller operationssalar. Att polismannen fotat och publicerat därifrån är att missköta uppdraget som polis, enligt anmälan.

Polismannen ska nu yttra sig över anmälan till Personalansvarsnämnden, innan den fattar beslut om disciplinpåföljd.

I anmälan från arbetsgivaren framgår även att polismannen hösten 2014 mottog ett strafföreläggande och fick betala 30 dagsböter, efter att verbalt ha förolämpat en person som han omhändertagit i tjänsten. I samband med det blev han omplacerad, men är nu åter i yttre tjänst.