Byggnads vill slopa byggmomsen

Hyran för en nybyggd trea skulle kunna sänkas med 1 800 kronor i månaden om byggmomsen slopades. Det hävdar Byggnadsarbetareförbundet, som också anser att lägre hyra skulle få upp bostadsbyggandet till 50 000 lägenheter per år.
Förbundet är mycket besviket på regeringens bostadspolitik. Den socialdemokratiska partikongressen i Västerås beslöt att boendet skulle bli ett fjärde ben i politiken vid sidan av vård, skola och omsorg, men regeringen är handlingsförlamad, anser Byggnads. Regeringen för svag Byggnadsarbetareförbundets andre ordförande Hans Tilly säger att det vore ett svaghetstecken från regeringen om man på grund av någon EU-regel säger nej till sänkt byggmoms. Han påminner om att byggmomsen bara var 9,65 procent före skatteomläggningen mot nu full moms på 25 procent. I Byggnads program till kongressen i juni kräver man också inrättandet av ett särskilt bostadsdepartement och att miljonprogrammets bostäder rustas upp, så att inte förfall och förslumning ökar segregationen i boendet. För få kvinnor och invandrare Ett avgörande problem för allt byggande nu är bristen på arbetskraft. Under tio är framåt behövs 10 000 nya byggnadsarbetare varje år. Nu utbildas årligen 3 000. Men här hoppas Hans Tilly på att fler kvinnor och invandrare ska utbildas. För närvarande finns till exempel bara 800 kvinnor bland byggjobbarna, vilket motsvarar 0,8 procent. Lars-Erik Backman