Energiunionens ordförande: "Polen är på rätt väg"

2:41 min

Polen ses av många som ett sorgebarn i arbetet med att få ner världens koldioxidutsläpp. För även om andelen förnybart i energimixen långsamt ökar så är det alltså fortfarande koleldning som helt dominerar både el och värmeproduktion. Trots det så säger Maroš Šefčovič, vice ordförande för EU kommissionen och ordförande för EU:s energiunion, att han ser positivt på utveckligen i Polen.

– Jag var i Polen i förra veckan och diskuterade hur landet kan komma bort ifrån fossila bränslen och fick uppfattningen att det finns en förståelse för frågan, både bland medborgare, politiker och företag, säger Maroš Šefčovič, som förutom vice ordföranden för EU kommissionen också är ordförande för Eu:s nya energiunion. En relativt ny organisation inom EU som kortfattat jobbar för att trygga energisäkerheten, klimatanpassa produktionen och minska importen av energi från länder utanför EU. 

På frågan om vad EU kommissionen kan göra för att bryta Polens kolberoende och minska koldioxidutsläppen så säger han att pengar ifrån EU:s strukturfonder och delar av det som kommer in via utsläppshandeln ska gå till bättre reningsutrustning på befintliga kolkraftverk och satsningar på koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS teknik. 

Polen är på rätt väg, fortsätter Šefčovič , nu ser det ut som att de kommer nå målet om 20% förnybar energi i energimixen år 2020 i förtid. 

Det är nästan lite svårt att tro på kommissionären när han i positiva ordalag beskriver Polens klimat och energipolitik, kanske har det att göra med hans roll som ordförande i energiunionen  där det är viktigt att värna om relationerna med de olika länderna för att få unionen att fungera och arbeta åt samma håll. För även om Polen tycks kunna leva upp till målet att 20% av elproduktionen år 2020 ska vara från förnybara energislag så får man inte glömma bort att i stort sätt resten av produktionen baseras på kol. 

Tidigare satsningar på CCS har lagts ner. Planerna på kärnkraft i landet går trögt, även om det finns en ambition att ha en reaktor på plats år 2025. Det stundande valet i slutet av den här månaden kommer att få stor betydelse för vilken väg Polen väljer. Den segertippade konservative Jarosław Kaczyński, har lovat att ta strid med EU för att Polen ska slippa unionens krav att skära ner koldioxidutsläppen med minst 40% till 2030 och öka energieffektiviseringen med minst 27%. Polen måste tvärtom öppna fler kolkraftverk, hävdar han. Och att Polen, liksom många andra länder inom EU kommer få svårt att nå 2030 målen är heller inget som Maroš Šefčovič sticker under stol med. 

– Det är höga ambitioner och kommer att bli en utmaning att nå 2030 målen, avslutar Maroš Šefčovič.