Få appar hjälper elever att lära sig

1:46 min

I skolan ökar användningen med digitala läromedel och pedagogiska appar i takt med att vi får bättre datorer. Men endast ett fåtal av alla dessa läromedel och appar hjälper barn att faktiskt lära sig saker.

För att läsa sig någonting av en uppgift måste eleverna direkt få en nyanserad och ofta individuell feedback. Om eleverna gör fel måste de få veta varför. På så sätt blir de bättre rustade inför liknande problem i framtiden.

– Av de pedagogiska appar och digitala läromedel som används i Sverige är det kanske endast 2-3 procent som ger tillräckligt med feedback, säger Agneta Gulz som är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Resten, alltså mer än 95 procent, som ger sig ut för att vara digitala läromedel bör snarare ses testverktyg för att kolla vad eleverna redan har lärt sig. Dessutom finns appar som till och med har negativ effekt, eftersom programmen inte fungerar som de ska.

–  Det är inte bra om ett barn som lär sig matematik tror att två gånger tre blir sex, men att tre gånger två däremot inte blir sex. Det finns exempel på välspridda pedagogiska appar som har sådana här fel.

Utbudet av digitala lärandeverktyg och pedagogiska appar är gigantiskt. Det finns flera tusen appar från olika producenter att välja mellan, utformade för framför allt yngre barn. Det stora utbudet gör det svårt för lärare att veta vilken eller vilka man ska välja. Men Agneta Gulz vill betona att ansvaret inte ligger på lärarna.

– Det är en väldigt svår situation för lärarna. Det är absolut inte lärarnas fel att det ser ut som det gör, utan vi har snarare ett problem på statlig nivå. Inte heller lärarhögskolorna, Skolverket och kommunerna tar ansvar, säger hon.

Referenser:

Kapitlet “What Teachers Should Ask of Educational Software: Identifiying the Intergral Digital Values” i Björn Sjödéns avhandling ”What makes good educational software”? ( ännu ej publicerad)

Sjödén, B. & Tärning, B. (2014) Appsolute Padagogy. Reviewing digital functionality of Swedish iPad apps for early math and literacy skills. Swedish Cognitive Science Conference, 2014. Mer information här

Pelton, T., & Francis Pelton, L. (2011). Design principles for making meaningful Mathematics apps. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011, Chesapeake, VA

Blair. K.P. (2012) Feedback in Critter Corral. The effectiveness of implication versus corrective feedback in a math learning game.

Blair, K. P. (2013). Learning in critter corral: evaluating three kinds of feedback in a preschool math app. In Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children (pp. 372-375). ACM.

Ginsburg, H. P., Jamalian, A., & Creighan, S. (2013). Cognitive guidelines for the design and evaluation of early mathematics software: The example of MathemAntics. In L. English & J. Mulligan (Eds.), Advances in Mathematics Education: Reconceptualising early mathematics learning (83–120), Dordrecht, Netherlands: Springer.

De Koning-Veenstra, B., van Geert, P., & van der Meulen, B. (2011) Is edutainment software really educational? A feature analysis of Dutch edutainment software for young children , Netherlands Journal of Psychology, 66 (2), 50-67.

Cherner, T., Dix, J., & Lee, C. (2014). Cleaning up that mess: A framework for classifying educational apps. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 14(2), 158-193.

Guernsey, L., Levine, M., Chiong, C., & Severns, M. (2012). Pioneering literacy in the digital Wild West: Empowering parents and educators. Joan Ganz Cooney Center.

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J., Golinkoff. R., Gray J., Robb, M., & Kaufman. J. (2015) Putting Education in “Educational” Apps: Lessons From the Science of Learning, Psychological Science in the Public Interest 16(1):3-34 · Larkin, K. (2013). Mathematics Education: Is there an App for that?. In Mathematics Education: Yesterday, Today and Tomorrow. Proceedings of the 36th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Melbourne.