200 ungdomar begår sexövergrepp

Många av landets socialtjänster kommer varje år i kontakt med ungdomar som begår sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
Rapporten bygger på de fall som socialtjänsterna kom i konakt med under år 2000. Den visar att tre fjärdelar av alla socialtjänster i landet kom i kontakt med unga som misstänks för sexuella övergrepp. Det handlar om ungerfär 200 ungdomar mellan 12 och 18 år. Ingen enhetlig grupp Den övervägande delen av dem är pojkar som begått övergrepp mot yngre flickor. Undersökningen visar också att i nästan en fjärdedel av fallen har förövaren begått övergrepp mot mer än ett offer. Men socionomen Cecilia Kjellgren, som arbetat med rapporten, säger att det är svårt att dra någon slutsats om vad som utmärker unga som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp. Det är ingen enhetlig grupp. De åtgärder som socialtjänsten satt in mot förövarna varierar, resultatet av de åtgärderna har inte analyserats än. Bra behandling Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigsell säger att Socialstyrelsen nu ska analysera resultatet av rapporten ytterligare för att komma fram till hur man på ett bra sätt ska behandla de som begår sexövergrepp som unga.