"Polen måste ändra energikultur"

5:44 min

 – Att satsa på förnyelsebara källor kan vara ett sätt att återta Polens energioberoende, säger Magdalena Kuchler, forskare i globala energisystem på Uppsala universitet och med ursprung i Polen.

Kol har länge givit Polen billig energi och energioberoende. Men idag ser situationen annorlunda ut och Polen importerar både olja, gas och nu också mer och mer kol från Ryssland.