Flyktingkrisen

Sex län mycket hårt pressade

1:45 min

I sex av landets län är läget så ansträngt att det är oklart hur kommuner och landsting ska klara av den fortsatta strömmen av asylsökande. Det visar den sammanställning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nu gjort.

– Det är ansträngt i länen och kommunerna i det här läget. Det finns sex län som säger att dom är hårt ansträngda och mycket påverkade, säger Anneli Bergholm Söder, operativt ansvarig för samordning och insats på MSB.

Den senaste veckan har i snitt över 1300 personer sökt asyl i Sverige varje dag.

Migrationsverket använder nu dagligen kommunala evakueringsplatser för att ge människor tak över huvudet, men förutom det behövs också en rad andra insatser som till exempel sjukvård och skolgång för barn.

I Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Jämtland, Norrbotten och Västmanland är kommuner och landsting redan i dag så hårt ansträngda att det är oklart hur och om de klarar av en fortsatt flyktingström, visar rapporterna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten har frågat landets 21 länsstyrelser hur uthålligheten ser ut.

Som Ekot berättat är det främst skola, socialtjänst och sjukvård som påverkas.

Många kommuner och landsting vill ha en jämnare fördelning av flyktingmottandet.

– Det finns även län som efterlyser en jämnare fördelning och här skulle vi kunna hjälpa till via dialog och fördelningsnycklar så småningom.

Nu ska MSB analysera svaren djupare. Analysen ska leda till en mer effektiv asylmottagning säger Anneli Bergholm Söder, men också att ta reda på hur vi på längre sikt ska klara att ta emot så här många asylsökande.

– Vi får väl se var det hamnar. Det kan ju vara så att samhället klarar det, men bilden ser väldigt ansträngd ut.