hotade bostadsbolag

Många redan hårt drabbade kommunala bostadsbolag kommer inte att klara dom EU-anpassade nya redovisningsregler, som införs kommande årsskifte. Bolagen måste då ta upp marknadsvärdet på sina fastigheter och kan inte längre dölja underskott genom att övervärdera fastigheterna. Regeringen överväger nu en lagändring, som ska undanta allmännyttan från dom nya bestämmelserna, eftersom det ingen annanstans inom EU finns någon motsvarighet, skriver Dagens Industri. Om inte, så kommer många kommunala bostadbolag gå i konkurs.