Klart med ålagillena och spriten

KRISTIANSTAD. Ålagillena längs den skånska ostkusten kan fortsätta utan serveringstillstånd. I alla fall om de håller sig inom de gränser som socialnämnden nu har beslutat om.
De ålabodar där gillena ordnas för slutna sällskap får fortsätta som tidigare. Gästerna tar med sig spriten och ålafiskaren behöver inga tillstånd. Men de ålabodar som har utvecklat gillena och bland annat annonserar om verksamheten måste söka utskänkningstillstånd inför höstens ålagillen. Många har irriterat sig på att ålafiskarna inte haft tillstånd för sina gillen, inte minst de krögare längs kusten som bedriver vanlig restaurangverksamhet. Kommunen har anklagats för att inte följa lagen i syfte att skydda ålagillena - som är viktiga för turismen i Kristianstad.