Skåne

Flera förslag på var höghastighetstågen ska gå

Den första februari nästa år kommer ett första besked om vilka orter i Skåne som berörs när den nya höghastighetsjärnvägen ska byggas genom södra Sverige.


På en presskonferens i Malmö idag berättade bland annat Trafikverket om hur långt man har kommit i planeringen.

– Vi har kommit olika långt beroende på var någonstans vi är i Sverige. Höghastighetsjärnvägen består av fyra projekt, ett mellan Stockholm - Linköping och ett som är mellan Göteborg - Borås som har pågått ett tag och som befinner sig i ett planeringsskede. Sedan har vi två åtgärdsplansstudier mellan Linköping - Borås och mellan Liköping - Malmö.

– Där är vi i början på en utredning där vi försöker fånga in kostnader och liknande, säger Peter Uneklint, programchef på Trafikverket som utreder, planerar och kommer att bygga höghastighetsjärnvägen.

När det gäller var sträckan till och genom Skåne ska gå så är fortfarande inget bestämt. I juni i år kom Skånes kommuner överens om att höghastighetstågen ska gå via Hässleholm, Lund och Malmö men Landskrona ställde sig utanför och vill istället att banan ska gå där och vidare till Danmark via en ny tågtunnel.

Helsingborg ställer sig bakom övriga skånska kommuners beslut, men argumenterar för en alternativ sträckning där tågen till Malmö går via en helt ny station i Påarp.

– Vi har ett uppdrag att titta på en ny Danmarksförbindelse och där har vi både tittat på underlaget för en förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör och även mellan Landskrona och Danmark och sammanställt det som ett kunskapsunderlag till de som är utsedda av regeringen att besluta om det här- Sverigeförhandlingen. Sen hur de väljer att gå vidare med detta är upp till dem.

– När det gäller de här olika sträckningarna så är min bild att Helsingborg mycket tydligt står bakom den här uppgörelsen som kommunerna har gjort i Skåne. Vi kommer ändå att fortsätta att utreda alla tre alternativen tills vi får en indikation på att vi ska fokusera på ett av dem, säger Peter Uneklint.

Sverigeförhandlingen ska ta beslutet om var sträckan ska dras med hjälp av Trafikverkets analysunderlag. Planen är att detta ska ske den 1 februari 2016. Tågen ska enligt planen börja rulla i mitten av 2030-talet.