Polisen: Svårt att genomföra utvisningar

2:27 min

Regeringen har gett polisen i uppdrag att genomföra fler utvisningar, men i praktiken är det svårt. 70 procent av de personer som överlämnas till polisen för tvångsutvisning har redan avvikit och polisen har mycket små möjligheter att hitta dem.

Ekot har träffat Sarah från Afghanistan, som levt gömd i Sverige.

– Det var hemskt, när jag skulle sova på natten bad jag att jag inte skulle vakna igen på morgonen.

Sarah är en av alla de människor som gömt sig för att undgå en utvisning.

Sedan 2012 har nästan 30 000 personer avvikit från migrationsverket men ingen vet hur många av dem som faktiskt lever gömda i Sverige.

Sarah berättar att hon gick omkring på dagarna och försökte sova i tunnelbanan och på tågstationer på nätterna.

– Att leva som papperslös innebär ett väldigt svårt liv, om man inte är tvungen väljer man inte ett sådant liv.

Hittills i år har Migrationsverket överlämnat cirka 9000 ärenden till polisen för att människor ska utvisas med tvång.

Men hela 70 procent av dem saknar adress och är redan registrerade som avvikna hos Migrationsverket och polisen har små möjligheter att hitta dem.

Det menar Patrik Engström som är chef för gränspolisen på polisens nationella operativa avdelning.

– Det betyder ju att vi efterlyser de personerna, men det är ju inte så att vi driver aktiv efterspaning. Vi väntar på tips eller sådana saker. Det finns inte de resurserna att man åker ut och letar planlöst, utan det är riktigt att runt 70 procent är avvikna.

Bara cirka 1000 personer av dem som överlämnats till polisen i år har faktiskt utvisats.

– Det är 12 procent och det är inte särskilt effektivt, men vi lever i den världen där vi inte har oändliga resurser och vi måste balansera resurserna mot varandra, säger Patrik Engström.

Ärenden har under många år hamnat på hög och i dag har polisen totalt 21 000 utvisningsärenden att arbeta med.

15 000 av dem finns i polisens så kallade balans och är ärenden som man i princip bara efterlyst.

Patrik Engström menar att polisen skulle kunna utvisa fler om man hade mer resurser.

- Verksamheten måste hela tiden prioritera kontrollen av yttre gräns före verkställighetsarbetet så vi har ett underskott av personal på just verkställighetssidan.